Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

informeert de firma Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”), de verwerker, u over het onderstaande m.b.t. de verwerving van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 13 van het EU-reglement 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Reglement”). 1. Doeleinden van de verwerking Ducati verwerkt de persoonsgegevens die door u verstrekt worden op het moment van registratie op onze website https://www.ducati.com/it/it/home (“Website”) en in de speciale delen ervan, tijdens evenementen, beurzen en manifestaties die door Ducati georganiseerd zijn of waar Ducati aan deelneemt en gedurende uw interactie met Ducati, waaronder de gegevens over de door u verrichte aankopen. Onder de verkoop en interactie met Ducati vallen ook de activiteiten die plaatsvinden in de verkooppunten en online, d.w.z. het beheren van uw interactie met onze websites en onze mobiele en internetapplicaties (de inschrijving voor websites/apps en online initiatieven, zoals nieuwsbrieven, mailinglijsten, evenementen, prijsvragen en promoties) en, op aanvraag, de aanbieding van informatie/materialen. Het Privacybeleid van de Website is gepubliceerd op de volgende pagina: https://www.ducati.com/it/it/home/privacy. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. a) Doeleinden die nodig zijn voor het beheer van de klantenrelatie Ducati verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheren van uw inschrijving en interactie met de website, onze App (Ducati App Link) en om u de gevraagde producten en services te kunnen leveren. Ducati verwerkt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden: de registratie en geautenticeerde toegang tot de website; het beantwoorden van uw verzoek voor informatie en/of materialen, het leveren van door u aangevraagde producten, services en assistentie en de aanverwante aftersales services (bijv. garantie), m.i.v. de behandeling die nodig is om uw elektronische ondertekening van de contractuele documentatie (met een grafische handtekening op een tablet) te beheren; de correcte uitvoering van de met u aangegane contractuele plichten of de plichten die, op uw aanvraag, aan de precontractuele activiteiten verbonden zijn (bijv. door contact met u op te nemen naar aanleiding van een offerteaanvraag), ook met de overdracht van gegevens door Ducati aan het verkoopnetwerk (d.i. Dealers) of derden die contractueel aan Ducati verbonden zijn. Ducati verwerkt uw persoonsgegevens tevens om aan de wettelijke en reglementaire plichten verbonden aan de bovenstaande activiteiten te voldoen en om juridisch de rechten te doen laten gelden. U moet uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekken. Als u weigert dit te doen kan Ducati niet alle bovengenoemde activiteiten verrichten, zoals het beantwoorden van uw aanvragen voor informatie, materiaal of het aanbieden van de aangevraagde producten en services. b) Andere doeleinden • Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, zal Ducati uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, d.w.z. het verzenden van promotionele nieuwsbrieven, commerciële mededelingen of reclame voor de directe verkoop of marktonderzoeken voor het vaststellen van de tevredenheidsgraad van (mogelijke) klanten. De marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrief), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, m.i.v. de verzending van uitnodigingen voor evenementen waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd worden door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati. Deze mededelingen omvatten tevens aanbiedingen voor producten, services en initiatieven van commerciële partners van Ducati. • Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, zal Ducati uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering d.m.v. de verzameling van gegevens omtrent uw voorkeuren, gewoontes, levensstijl, informatie over uw interactie met Ducati en over verrichte aankopen, voor het aanmaken van groeps- en individuele profielen (“profilering”) en, indien u toestemming heeft verstrekt voor marketingactiviteiten, ook voor de verzending van gepersonaliseerde promotionele mededelingen en aanbiedingen. De aanvullende informatie die gebruikt zal worden is de volgende: informatie die verkregen is aan de hand van de vergelijking van de door Ducati verzamelde gegevens met de gegevens die algemeen verkrijgbaar zijn, zoals de profielen van de sociale netwerken die u bekendgemaakt heeft, informatie die verzameld is met cookies en andere traceertechnologieën op onze website (zie ons Cookiebeleid), toegankelijk via de startpagina van onze website (https://www.ducati.com/it/it/home); gegevens die met behulp van waarnemingssystemen op uw motor verzameld worden - indien van toepassing en uitsluitend in overeenstemming met het reglement. De gepersonaliseerde marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrieven), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, waaronder de verzending van uitnodigingen voor evenementen. U kunt uw persoonsgegevens naar keuze voor marketing- en profileringsactiviteiten verstrekken. Een eventuele weigering heeft geen enkel gevolg op de mogelijke aankoop van producten van Ducati of het ontvangen van de aangevraagde informatie, materialen en services, m.i.v. aftersales services. U kunt op elk moment uw voorkeur verifiëren of wijzigen door uw pagina van het My Ducati-profiel in het deel Privacybeheer te openen. • Gebaseerd op het legitieme belang van Ducati, in overeenstemming met de AVG en binnen de grenzen van de Italiaanse wetgeving (artikel 130, lid 4 van Wetsdecreet 196/2003 zoals gewijzigd door het wetsbesluit 101/2018), kunnen we de e-mailcoördinaten gebruiken die u heeft verstrekt bij de aankoop van een van onze diensten en/of producten om u diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u hebt gekocht (de zogenaamde "soft spam"). Indien u dergelijke berichten echter niet wenst te ontvangen, kunt u Ducati op elk moment op de hoogte stellen via de link op de e-mailberichten die u heeft ontvangen. Ducati onderbreekt in dit geval de bovengenoemde activiteit onverwijld. Wij kunnen u tevens niet-commerciële, absoluut niet-verplichte enquêtes sturen, indien u ons wilt helpen om de kwaliteit van onze klantenservice te evalueren en te verbeteren. We verzamelen gegevens van uw enquêteantwoorden (zowel service- als productenquêtes) die wij alleen of in combinatie met andere informatie die wij over u opslaan, kunnen gebruiken om u te identificeren. • Voor wat de Ducati Link App betreft, om gebruik te kunnen maken van een aantal functies van de App worden er gegevens gevraagd betreffende uw geografische positie en in sommige gevallen betreffende uw verplaatsingen geregistreerd door het GPS-systeem van uw Apple- of Android-toestel. U kunt, in het bijzonder, te allen tijde en naar eigen inzicht, op het toestel waarop de App geïnstalleerd is, de functies verbonden aan de geolokalisatie-service en registratie van de gemaakte ritten, het delen van de ritten met andere gebruikers van de App, de communitydiensten (mogelijkheid tot het uitnodigen van andere gebruikers op gesuggereerde ritten, opmerkingen te maken over de ritten en foto’s te delen), de dienst voor het lokaliseren van Ducati garagebedrijven, de registratie van rijparameters, het ontvangen van mededelingen betreffende het onderhoud en de staat van de motor, in- en uitschakelen. De gegevens die betrekking hebben op uw geografische positie en op uw verplaatsingen worden uitsluitend door Ducati verwerkt om de functies van de App te activeren wanneer u om inschakeling van deze functies vraagt. De gegevens worden zowel op uw toestel als op de servers van Ducati geregistreerd, opdat u tevens via het platform MyDucati toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van deze gegevens indien u uw toestel vervangt of verliest. U kunt te allen tijde de geregistreerde gegevens zelf verwijderen via de App of in uw account van MyDucati. • Het is ook mogelijk om via uw account van een aantal sociale netwerken, zoals bijv. Facebook en Twitter, in te loggen op de App of de Website (d.i. “social login”). De persoonsgegevens gebruikt voor de werking van de App of voor registratie op de Website worden direct door u verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om registratie en inloggen via een sociaal netwerk bij de eerste toegang of daarna, indien reeds geregistreerd. In geval van gebruik van deze functies, zal Ducati via het betreffende sociale netwerk uitsluitend de informatie afkomstig van uw profiel waarvoor u uitdrukkelijk toestemming geeft tot het delen ervan met Ducati opslaan. De koppeling van het profiel van het sociale netwerk zal zichtbaar zijn in uw accounts op de sociale netwerken en voor nadere gegevens wordt u verwezen naar hun specifieke privacybeleid. Ducati verstrekt geen informatie die op u betrekking heeft aan de sociale netwerken. 2. Wijzen en rechtsgronden van de verwerking Ducati verwerkt uw persoonsgegevens met en zonder elektronische hulpmiddelen, aan de hand van logica's en procedures die aan de hieronder beschreven doeleinden coherent zijn en in overeenstemming met het Reglement, m.i.v. vertrouwelijkheids- en veiligheidsprofielen. De gegevens kunnen door u verstrekt zijn tijdens uw registratie bij onze verkooppunten of middels gedrukte en/of elektronische formulieren, verworven zijn tijdens een bezoek aan onze dealers en verkopers, verstrekt zijn tijdens evenementen, beurzen en manifestaties waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd zijn door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati, ofwel die verstrekt zijn gedurende uw interactie met de websites en de mobiele en internetapplicaties van Ducati. In overeenstemming met het Reglement worden uw persoonsgegevens, die keer op keer verworven worden, gebruikt om de eerder verzamelde informatie bij te werken en te corrigeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, van een rechtmatig belang van Ducati tot het uitvoeren van activiteiten van commerciële aard, van plichten die voortkomen uit een contract tussen u en Ducati of wettelijke plichten. U heeft echter het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de eerder verrichte verwerkingen. 3. Ontvangers van uw persoonsgegevens De persoonsgegevens kunnen door personeel dat specifiek daarvoor bevoegd is ingezien worden wanneer dit nodig is en worden aan derden meegedeeld in de volgende gevallen: (i) wanneer de bekendmaking vereist wordt door toepasselijke wetten en reglementen aan de legitieme ontvangers van communicaties, zoals autoriteiten en openbare instanties voor de respectievelijke institutionele doeleinden; (ii) bekendmaking die nodig is voor de uitvoering van een contract of precontractuele activiteiten die na uw aanvraag geactiveerd worden, bijv.de communicatie van uw gegevens aan een van onze dealers of commerciële partners zodat deze de door u aangevraagde informatie, producten of services kan aanbieden; (iii) bekendmaking aan derden bij bijzondere gelegenheden (bijv. fusies, aankoop, verkoop van bedrijf, enz.). Uw persoonsgegevens worden bovendien gedeeld met onze serviceleveranciers, bijv. voor technische en organisatorische services die functioneel zijn voor de bovenstaande doeleinden, zoals zelfstandige werknemers, ook in geassocieerde vorm, transport- en marketingbedrijven en betalingsbeheerders. Hieraan verstrekken we uitsluitend de gegevens die voor de verrichting van de afgesproken services nodig zijn. In dit geval zullen ze handelen als verantwoordelijken voor de verwerking volgens de aanwijzingen die door Ducati zijn gegeven. Om u de gevraagde producten van Ducati en services (bijv. om u over de hele wereld dezelfde voordelen te kunnen waarborgen) te kunnen leveren, kunnen andere bedrijven van de Groep Ducati, importeurs, dealers en onze commerciële partners n.a.v. de toepasselijke privacywet uw persoonsgegevens inzien. 4. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie Bepaalde bedrijven van de Groep Ducati, het verkoopnetwerk of contractueel aan Ducati gelieerde derden die uw persoonsgegevens kunnen inzien, bevinden zich ook buiten de Europese Unie, in landen waarin geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens volgens de normen van het Reglement wordt gewaarborgd. Ducati treft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor een legitieme overdracht van gegevens (bijv. met de toepassing van de standaardbedingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd). U kunt op elk moment informatie aanvragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland door contact op te nemen met Ducati, of te wel de verantwoordelijke van de gegevensbescherming van Ducati op de hieronder aangegeven manieren. 5. Conservering van uw persoonsgegevens Ducati bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt nodig is om de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn na te streven. Wetten vereisen het bewaren van documenten voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden die, op basis van de normale verjaringstermijn voor contractuele acties, de 10-jarige termijn annuleren, te beginnen vanaf het moment dat het contract afloopt. De gegevens vastgelegd door onze apps (bijv. Ducati App Link) worden gedurende 12 maanden vanaf de laatste toegang bewaard, terwijl het Account, inclusief de gegevens die u invoert, zal worden geannuleerd op uw specifieke verzoek. De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de "bovengenoemde aanvullende doeleinden", worden maximaal 5 jaar bewaard voor niet-klanten en 10 jaar voor klanten en ex-klanten, een termijn die geschikt wordt geacht gelet op de frequentie van aankoop van onze producten, beschouwd als luxe producten. Zodra de opslagtijden verlopen zijn, zullen de persoonsgegevens automatisch worden gewist of anoniem worden gemaakt. Op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, kan de betrokkene gedetailleerde informatie ontvangen over de bewaringstermijn van de persoonsgegevens verwerkt door Ducati overeenkomstig het reglement. 6. Verwerker en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming De verwerker is Ducati Motor Holding S.p.A., gevestigd te Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO), Italië. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is gevestigd in de vestiging van de verwerker en kan worden bereikt via het volgende e-mailadres: privacy@ducati.com. 7. Uw rechten U kunt zich via bovenstaande contactgegevens richten tot Ducati, de verwerker en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, om de bijgewerkte lijst van onze verantwoordelijken voor de verwerking (d.w.z. onze serviceleveranciers) te ontvangen, evenals de namen van degene waar de gegevens aan bekendgemaakt zijn, en de volgende rechten te laten gelden, overeenkomstig art. 15 en verder van het Reglement; het inzien van uw gegevens om het wel of niet bestaan van uw gegevens en aanverwante informatie te bevestigen, de rectificatie, het wissen, de overdraagbaarheid van de gegevens en de beperking van de verwerking aan te vragen en een verzoekschrift bij de Controleautoriteit (de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens) in te dienen. Verder kunt u zich op elk gewenst moment verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden en, indien dit voor een bijzondere situatie vereist is, tegen de behandeling van uw persoonsgegevens naar aanleiding van het legitieme interesse van Ducati, tenzij aangetoond wordt dat Ducati gangbare en legitieme redenen heeft om tot de verwerking over te gaan (bijv. het laten gelden of juridisch verdedigen van een recht).

informeert de firma Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”), de verwerker, u over het onderstaande m.b.t. de verwerving van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 13 van het EU-reglement 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Reglement”). 

1. Doeleinden van de verwerking

Ducati verwerkt de persoonsgegevens die door u verstrekt worden op het moment van registratie op onze website https://www.ducati.com/it/it/home (“Website”) en in de speciale delen ervan, tijdens evenementen, beurzen en manifestaties die door Ducati georganiseerd zijn of waar Ducati aan deelneemt en gedurende uw interactie met Ducati, waaronder de gegevens over de door u verrichte aankopen. 

Onder de verkoop en interactie met Ducati vallen ook de activiteiten die plaatsvinden in de verkooppunten en online, d.w.z. het beheren van uw interactie met onze websites en onze mobiele en internetapplicaties (de inschrijving voor websites/apps en online initiatieven, zoals nieuwsbrieven, mailinglijsten, evenementen, prijsvragen en promoties) en, op aanvraag, de aanbieding van informatie/materialen. Het Privacybeleid van de Website is gepubliceerd op de volgende pagina: https://www.ducati.com/it/it/home/privacy. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

a) Doeleinden die nodig zijn voor het beheer van de klantenrelatie

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheren van uw inschrijving en interactie met de website, onze App (Ducati App Link) en om u de gevraagde producten en services te kunnen leveren. Ducati verwerkt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden: de registratie en geautenticeerde toegang tot de website; het beantwoorden van uw verzoek voor informatie en/of materialen, het leveren van door u aangevraagde producten, services en assistentie en de aanverwante aftersales services (bijv. garantie), m.i.v. de behandeling die nodig is om uw elektronische ondertekening van de contractuele documentatie (met een grafische handtekening op een tablet) te beheren; de correcte uitvoering van de met u aangegane contractuele plichten of de plichten die, op uw aanvraag, aan de precontractuele activiteiten verbonden zijn (bijv. door contact met u op te nemen naar aanleiding van een offerteaanvraag), ook met de overdracht van gegevens door Ducati aan het verkoopnetwerk (d.i. Dealers) of derden die contractueel aan Ducati verbonden zijn. 

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens tevens om aan de wettelijke en reglementaire plichten verbonden aan de bovenstaande activiteiten te voldoen en om juridisch de rechten te doen laten gelden.

U moet uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekken. Als u weigert dit te doen kan Ducati niet alle bovengenoemde activiteiten verrichten, zoals het beantwoorden van uw aanvragen voor informatie, materiaal of het aanbieden van de aangevraagde producten en services. 

b) Andere doeleinden

· Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, zal Ducati uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, d.w.z. het verzenden van promotionele nieuwsbrieven, commerciële mededelingen of reclame voor de directe verkoop of marktonderzoeken voor het vaststellen van de tevredenheidsgraad van (mogelijke) klanten. 

De marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrief), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website,

instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, m.i.v. de verzending van uitnodigingen voor evenementen waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd worden door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati. Deze mededelingen omvatten tevens aanbiedingen voor producten, services en initiatieven van commerciële partners van Ducati.

· Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, zal Ducati uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering d.m.v. de verzameling van gegevens omtrent uw voorkeuren, gewoontes, levensstijl, informatie over uw interactie met Ducati en over verrichte aankopen, voor het aanmaken van groeps- en individuele profielen (“profilering”) en, indien u toestemming heeft verstrekt voor marketingactiviteiten, ook voor de verzending van gepersonaliseerde promotionele mededelingen en aanbiedingen. De aanvullende informatie die gebruikt zal worden is de volgende: informatie die verkregen is aan de hand van de vergelijking van de door Ducati verzamelde gegevens met de gegevens die algemeen verkrijgbaar zijn, zoals de profielen van de sociale netwerken die u bekendgemaakt heeft, informatie die verzameld is met cookies en andere traceertechnologieën op onze website (zie ons Cookiebeleid), toegankelijk via de startpagina van onze website (https://www.ducati.com/it/it/home); gegevens die met behulp van waarnemingssystemen op uw motor verzameld worden - indien van toepassing en uitsluitend in overeenstemming met het reglement. De gepersonaliseerde marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrieven), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, waaronder de verzending van uitnodigingen voor evenementen. 

U kunt uw persoonsgegevens naar keuze voor marketing- en profileringsactiviteiten verstrekken. Een eventuele weigering heeft geen enkel gevolg op de mogelijke aankoop van producten van Ducati of het ontvangen van de aangevraagde informatie, materialen en services, m.i.v. aftersales services. U kunt op elk moment uw voorkeur verifiëren of wijzigen door uw pagina van het My Ducati-profiel in het deel Privacybeheer te openen.

· Gebaseerd op het legitieme belang van Ducati, in overeenstemming met de AVG en binnen de grenzen van de Italiaanse wetgeving (artikel 130, lid 4 van Wetsdecreet 196/2003 zoals gewijzigd door het wetsbesluit 101/2018), kunnen we de e-mailcoördinaten gebruiken die u heeft verstrekt bij de aankoop van een van onze diensten en/of producten om u diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u hebt gekocht (de zogenaamde "soft spam"). Indien u dergelijke berichten echter niet wenst te ontvangen, kunt u Ducati op elk moment op de hoogte stellen via de link op de e-mailberichten die u heeft ontvangen. Ducati onderbreekt in dit geval de bovengenoemde activiteit onverwijld. 

Wij kunnen u tevens niet-commerciële, absoluut niet-verplichte enquêtes sturen, indien u ons wilt helpen om de kwaliteit van onze klantenservice te evalueren en te verbeteren. We verzamelen gegevens van uw enquêteantwoorden (zowel service- als productenquêtes) die wij alleen of in combinatie met andere informatie die wij over u opslaan, kunnen gebruiken om u te identificeren.

· Voor wat de Ducati Link App betreft, om gebruik te kunnen maken van een aantal functies van de App worden er gegevens gevraagd betreffende uw geografische positie en in sommige gevallen betreffende uw verplaatsingen geregistreerd door het GPS-systeem van uw Apple- of Android-toestel. U kunt, in het bijzonder, te allen tijde en naar eigen inzicht, op het toestel waarop de App geïnstalleerd is, de functies verbonden aan de geolokalisatie-service en registratie van de gemaakte ritten, het delen van de ritten met andere gebruikers van de App, de communitydiensten (mogelijkheid tot het uitnodigen van andere gebruikers op gesuggereerde ritten, opmerkingen te maken over de ritten en foto’s te delen), de dienst voor het lokaliseren van Ducati garagebedrijven, de registratie van rijparameters, het ontvangen van mededelingen betreffende het onderhoud en de staat van de motor, in- en uitschakelen. De gegevens die betrekking hebben op uw geografische positie en op uw verplaatsingen worden uitsluitend door Ducati verwerkt om de functies van de App te activeren wanneer u om inschakeling van deze functies vraagt. De gegevens worden zowel op uw toestel als op de servers van Ducati geregistreerd, opdat u tevens via het platform MyDucati toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van deze gegevens indien u uw toestel vervangt of verliest. U kunt te allen tijde de geregistreerde gegevens zelf verwijderen via de App of in uw account van MyDucati. 

· Het is ook mogelijk om via uw account van een aantal sociale netwerken, zoals bijv. Facebook en Twitter, in te loggen op de App of de Website (d.i. “social login”). De persoonsgegevens gebruikt voor de werking van de App of voor registratie op de Website worden direct door u verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om registratie en inloggen via een sociaal netwerk bij de eerste toegang of daarna, indien reeds geregistreerd. In geval van gebruik van deze functies, zal Ducati via het betreffende sociale netwerk uitsluitend de informatie afkomstig van uw profiel waarvoor u uitdrukkelijk toestemming geeft tot het delen ervan met Ducati opslaan. De koppeling van het profiel van het sociale netwerk zal zichtbaar zijn in uw accounts op de sociale netwerken en voor nadere gegevens wordt u verwezen naar hun specifieke privacybeleid. Ducati verstrekt geen informatie die op u betrekking heeft aan de sociale netwerken.

2. Wijzen en rechtsgronden van de verwerking

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens met en zonder elektronische hulpmiddelen, aan de hand van logica's en procedures die aan de hieronder beschreven doeleinden coherent zijn en in overeenstemming met het Reglement, m.i.v. vertrouwelijkheids- en veiligheidsprofielen.

De gegevens kunnen door u verstrekt zijn tijdens uw registratie bij onze verkooppunten of middels gedrukte en/of elektronische formulieren, verworven zijn tijdens een bezoek aan onze dealers en verkopers, verstrekt zijn tijdens evenementen, beurzen en manifestaties waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd zijn door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati, ofwel die verstrekt zijn gedurende uw interactie met de websites en de mobiele en internetapplicaties van Ducati.

In overeenstemming met het Reglement worden uw persoonsgegevens, die keer op keer verworven worden, gebruikt om de eerder verzamelde informatie bij te werken en te corrigeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, van een rechtmatig belang van Ducati tot het uitvoeren van activiteiten van commerciële aard, van plichten die voortkomen uit een contract tussen u en Ducati of wettelijke plichten.

U heeft echter het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Dit zal echter niet van invloed zijn op de wettigheid van de eerder verrichte verwerkingen.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen door personeel dat specifiek daarvoor bevoegd is ingezien worden wanneer dit nodig is en worden aan derden meegedeeld in de volgende gevallen: (i) wanneer de bekendmaking vereist wordt door toepasselijke wetten en reglementen aan de legitieme ontvangers van communicaties, zoals autoriteiten en openbare instanties voor de respectievelijke institutionele doeleinden; (ii) bekendmaking die nodig is voor de uitvoering van een contract of precontractuele activiteiten die na uw aanvraag geactiveerd worden, bijv.de communicatie van uw gegevens aan een van onze dealers of commerciële partners zodat deze de door u aangevraagde informatie, producten of services kan aanbieden; (iii) bekendmaking aan derden bij bijzondere gelegenheden (bijv. fusies, aankoop, verkoop van bedrijf, enz.).

Uw persoonsgegevens worden bovendien gedeeld met onze serviceleveranciers, bijv. voor technische en organisatorische services die functioneel zijn voor de bovenstaande doeleinden, zoals zelfstandige werknemers, ook in geassocieerde vorm, transport- en marketingbedrijven en betalingsbeheerders. Hieraan verstrekken we uitsluitend de gegevens die voor de verrichting van de afgesproken services nodig zijn. In dit geval zullen ze handelen als verantwoordelijken voor de verwerking volgens de aanwijzingen die door Ducati zijn gegeven. 

Om u de gevraagde producten van Ducati en services (bijv. om u over de hele wereld dezelfde voordelen te kunnen waarborgen) te kunnen leveren, kunnen andere bedrijven van de Groep Ducati, importeurs, dealers en onze commerciële partners n.a.v. de toepasselijke privacywet uw persoonsgegevens inzien.

4. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Bepaalde bedrijven van de Groep Ducati, het verkoopnetwerk of contractueel aan Ducati gelieerde derden die uw persoonsgegevens kunnen inzien, bevinden zich ook buiten de Europese Unie, in landen waarin geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens volgens de normen van het Reglement wordt gewaarborgd. Ducati treft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor een legitieme overdracht van gegevens (bijv. met de toepassing van de standaardbedingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd). U kunt op elk moment informatie aanvragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland door contact op te nemen met Ducati, of te wel de verantwoordelijke van de gegevensbescherming van Ducati op de hieronder aangegeven manieren. 

5. Conservering van uw persoonsgegevens

Ducati bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt nodig is om de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn na te streven. Wetten vereisen het bewaren van documenten voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden die, op basis van de normale verjaringstermijn voor contractuele acties, de 10-jarige termijn annuleren, te beginnen vanaf het moment dat het contract afloopt.

De gegevens vastgelegd door onze apps (bijv. Ducati App Link) worden gedurende 12 maanden vanaf de laatste toegang bewaard, terwijl het Account, inclusief de gegevens die u invoert, zal worden geannuleerd op uw specifieke verzoek.

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de "bovengenoemde aanvullende doeleinden", worden maximaal 5 jaar bewaard voor niet-klanten en 10 jaar voor klanten en ex-klanten, een termijn die geschikt wordt geacht gelet op de frequentie van aankoop van onze producten, beschouwd als luxe producten. 

Zodra de opslagtijden verlopen zijn, zullen de persoonsgegevens automatisch worden gewist of anoniem worden gemaakt.

Op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, kan de betrokkene gedetailleerde informatie ontvangen over de bewaringstermijn van de persoonsgegevens verwerkt door Ducati overeenkomstig het reglement.

6. Verwerker en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verwerker is Ducati Motor Holding S.p.A., gevestigd te Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO), Italië. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is gevestigd in de vestiging van de verwerker en kan worden bereikt via het volgende e-mailadres: privacy@ducati.com.

7. Uw rechten

U kunt zich via bovenstaande contactgegevens richten tot Ducati, de verwerker en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, om de bijgewerkte lijst van onze verantwoordelijken voor de verwerking (d.w.z. onze serviceleveranciers) te ontvangen, evenals de namen van degene waar de gegevens aan bekendgemaakt zijn, en de volgende rechten te laten gelden, overeenkomstig art. 15 en verder van het Reglement; het inzien van uw gegevens om het wel of niet bestaan van uw gegevens en aanverwante informatie te bevestigen, de rectificatie, het wissen, de overdraagbaarheid van de gegevens en de beperking van de verwerking aan te vragen en een verzoekschrift bij de Controleautoriteit (de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens) in te dienen.

Verder kunt u zich op elk gewenst moment verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden en, indien dit voor een bijzondere situatie vereist is, tegen de behandeling van uw persoonsgegevens naar aanleiding van het legitieme interesse van Ducati, tenzij aangetoond wordt dat Ducati gangbare en legitieme redenen heeft om tot de verwerking over te gaan (bijv. het laten gelden of juridisch verdedigen van een recht).