Wedstrijdreglement “Join Ducati”

 

Promotend rechtspersoon

Bedrijfsnaam: Ducati Motor Holding Spa

Statutaire zetel: Via Antonio Cavalieri Ducati 3, Bologna

Btw-nr. en fiscale code (C.F.): 05113870967

Wettelijke vertegenwoordiger: Ing. Claudio Domenicali

Gedelegeerd rechtspersoon

VIVAEVENTS Srl

Statutaire zetel: Via A. Canova 16/20 – 40138 Bologna

Btw-nr. - fiscale code (C.F.): 02757541202

Verantwoordelijke: Veronica Passini van VIVAEVENTS SRL

Benaming van de wedstrijd

De wedstrijd heet “Join Ducati”. 

Duur van de wedstrijd:

De wedstrijd loopt van donderdag 25 juli 2019 vanaf 14 uur tot en met maandag 16 december 2019 om 12 uur.

Territoriaal toepassingsgebied:

Internationaal. Gebruikers afkomstig van de volgende landen zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd: Macau, Nepal, Nieuw Caledonië, Pakistan, China, Taiwan, Korea, Thailand, India, Maleisië, Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Hongkong, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Japan en Brazilië.

Doel van de promotie:

Het doel van de wedstrijd is de loyaliteit van de klanten promoten en ook het merk Ducati opwaarderen door middel van een initiatief dat gericht is op het updaten van de gegevens van de klanten van Ducati Motor Holding S.p.A. 

Te winnen prijzen en hun waarde:

De te winnen prijzen zijn:

_ 1 Ducati-motor, Hypermotard-model van 950 cc met speciale kleurstelling die een replica is van de Hypermotard 950 Concept die werd gepresenteerd op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 (Eerste prijs) – Geschatte waarde € 7.630,00, btw niet inbegrepen. De kosten van de registratie en het rijklaar maken zijn ten laste van de winnaar van de prijs, net als eventuele douanerechten;

_ 3 Moto GP Experience in Jerez de La Frontera (Spanje) in 2020 (datum te bepalen op basis van de MotoGP-kalender voor 2020), voor 2 meerderjarigen (6 Moto GP Experience in totaal) met de volgende diensten inbegrepen (Tweede prijs): 

· Paddock pass van vrijdag tot en met zondag, race te bekijken van in het “viewing area”

· Middagmaal in de officiële Hospitality Unit van het Ducati Team

· Garage tour: bezoek aan de pitbox onder begeleiding van Ducati Corse-personeel

· Service Road Pass, om de actie rechtstreeks te bekijken langs het circuit

· Pitlane pass, enkel beschikbaar in groepjes van twee, om de oefensessies / wedstrijd vanaf de pits te bekijken

· Meet and Greet met de piloten

· 3 overnachtingen in een hotel met ontbijt 

· Heen- en terugvervoer van het hotel naar het circuit

De diensten Garage Tour, Service Road Pass, Pitlane pass en Meet and Greet met de piloten zijn enkel beschikbaar op een bepaalde dag en in een specifieke tijdspanne.

De avondmalen, persoonlijke uitgaven en andere kosten die hier niet expliciet als inbegrepen service worden vermeld, zijn niet inbegrepen en zijn ten laste van de winnaars.

Het hotel en de bijbehorende overnachtingsvoorwaarden worden geregeld en uitsluitend bepaald door de promotende rechtspersoon.

Indien de begunstigde - ook buiten zijn of haar wil om - voor eender welke reden geen gebruik maakt van dit verblijf in de aangegeven periode, dan wordt beschouwd dat hij of zij het verblijf geweigerd heeft zonder dat hij of zij hierdoor recht krijgt op schadeloosstelling van eender welk type.

Geschatte waarde van € 1.500,00 voor elke Moto GP Experience per 2 personen, btw niet inbegrepen 

_ 15 modellen in de schaal 1:8 van de Ducati-motorfiets Hypermotard 950 Concept (Derde prijs) – Geschatte waarde van € 200,00 per stuk, btw niet inbegrepen 

_ 10 All uses Redline B2-rugzakken van Ogio (Vierde prijs) – Geschatte waarde van € 42,31 per stuk, btw niet inbegrepen 

De totale geschatte waarde van de prijzen bedraagt dus € 15.553,10.

De onderneming zet zich meteen in om alle nodige goederen aan te schaffen om het resultaat van de wedstrijd na te leven of ze te vervangen door goederen met eenzelfde waarde.

Indien de winnaars geen gebruik maken van de prijs, hebben deze geen recht op een overeenkomstige som geld, zoals expliciet is verboden in artikel 4 van het Italiaans Presidentieel Besluit nr. 430 van 26 oktober 2001. 

Non-profitorganisatie met maatschappelijk doel (Onlus) waaraan niet toegewezen of opgehaalde prijzen worden overgedragen

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS – Fiscale code (CF): 92023590372

Via dell'Oro 3, 40123 Bologna BO.

Bestemmelingen van prijzen en verloop

Deelname aan de wedstrijd is gratis en open voor alle klanten van Ducati Motor Holding Spa die meerderjarig zijn en toegang hebben tot het internet bij de deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is bestemd voor degenen die al geregistreerd zijn op het online MyDucati-platform op de datum dat de wedstrijd van start gaat of zich alsnog registreren vanaf de eerder genoemde datum tot het einde van de wedstrijd (12 uur op 16 december 2019). Ook moeten ze de vragenlijst, die via het platform zelf (op het platform SurveyGizmo) terug te vinden is, volledig invullen en bewijzen dat ze een of meerdere motoren van het merk Ducati bezitten door een kopie van het kentekenbewijs van de motor(en) op zijn of haar naam te uploaden. De gebruikers krijgen toegang tot het MyDucati-platform via een link die terug te vinden is op de site www.ducati.com of waarvan ze op de hoogte worden gebracht via de promotiekanalen van de wedstrijd (bijvoorbeeld e-mail, telefoon en SMS).

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: werknemers van de onderneming Ducati Motor Holding Spa en het verkopersnetwerk van Ducati, werknemers van de onderneming VIVAEVENTS Srl en eender wie een professionele connectie heeft met de organisatie van deze wedstrijd.

Verloop van de deelname

Iedereen die beantwoordt aan de hierboven beschreven eigenschappen mag deelnemen aan de wedstrijd en de trekking van alle prijzen die kunnen worden gewonnen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de gebruiker geregistreerd zijn of zich registreren op het online MyDucati-platform volgens de binnen de vorige paragraaf Bestemmelingen van prijzen en verloop beschreven bepalingen en timing, waarbij in het bijzonder de volgende verplichte velden moeten worden ingevuld:

_ Registratie:

· Voornaam

· Achternaam

· Wachtwoord

· E-mailadres

· Land

_ Invullen van de vragenlijst (op het platform SurveyGizmo) over de aankoopintenties van de gebruiker wat motoren betreft, met de volgende vragen: 

· Bent u van plan om een nieuwe motor te kopen?

· Stel dat u vandaag een motor zou willen kopen, welke motor zou u kiezen?

· Wat zou uw nieuwe motor zijn? merk – model – nieuw/tweedehands

· (Indien het geen Ducati is): Waarom geen Ducati?

· Deze motor:

1. Zal mijn eerste motor zijn

2. Zal mijn motor zijn nadat ik meerdere jaren niet gereden heb

3. Zal een bijkomende motor zijn naast de motoren die ik al bezit

4. Zal een Ducati vervangen

5. Zal een motor van een ander merk vervangen

· Wanneer denkt u dat u hem zult kopen?

· In welke mate zou u, op een schaal van 0 tot 10, het Ducati-merk aanbevelen aan uw motorvrienden? (waarbij: 0-6 = ik zou het absoluut niet aanbevelen; 7-8 = neutraal; 9-10 = ik zou het aanbevelen)

· Waarom gaf u deze beoordeling?

_ Varia

· Uploaden van het kentekenbewijs van de motor die op mijn naam staat (om te bewijzen dat u al een Ducati-motor bezit).

· Het is mogelijk om het kentekenbewijs van meerdere Ducati-motoren te uploaden, indien u deze bezit. De kans om te winnen neemt toe naarmate u meer documenten hebt (een gebruiker die bijv. 5 Ducati-motoren bezit en 5 kentekenbewijzen op zijn of haar naam uploadt, zal 5 keer voorkomen in de groep namen waaruit zal worden getrokken, m.a.w. een keer voor elke motor op zijn of haar naam).

De eenmalige trekking is voorzien bij de Kamer van Koophandel van Bologna nadat de wedstrijd is afgelopen, binnen 30 (kalender)dagen na het einde van de wedstrijd.

Trekking en toewijzing van de prijzen

Aan het einde van de wedstrijd zorgt de promotende rechtspersoon voor een digitaal bestand met de volledige namen - die onderscheiden worden via volgnummers - van alle gebruikers die zich volgens de binnen de paragraaf Bestemmelingen van prijzen en verloop beschreven bepalingen en timing geregistreerd hebben, de vragenlijst via het online MyDucati-platform hebben ingevuld en het kentekenbewijs of de kentekenbewijzen op hun naam hebben geüpload als bewijs van eigendom van de motorfiets.

Ter verduidelijking: de gebruikers die meer dan een kentekenbewijs op hun naam hebben geüpload op het platform, worden evenveel keer opgenomen in het digitale bestand als het aantal geüploade documenten, elk kentekenbewijs wordt onderscheiden door een verschillend volgnummer (bijv. Mario Rossi bezit 5 Ducati-motoren en heeft 5 kentekenbewijzen geüpload als bewijs van eigendom van de motorfietsen, hij zal 5 keer worden opgenomen in het bestand met evenveel volgnummers). 

Het toewijzen van de prijzen zal gebeuren via 1 eindtrekking (op een te bepalen datum binnen 30 werkdagen na het einde van de wedstrijd), waarbij de volgende prijzen (te beginnen met de vierde prijs) aan de hand van een loterij zullen worden toegewezen:

· 10 winnaars ontvangen de vierde prijs ( 10 All uses Redline B2-rugzakken van Ogio) op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldaan is. Zo niet volgt de uitsluiting.

· 30 reserves ontvangen de vierde prijs enkel indien de getrokken winnaars niet in regel zijn met de gestelde voorwaarden voor deelname.

· 15 winnaars ontvangen de derde prijs ( 15 modellen in de schaal 1:8 van de Ducati-moto Hypermotard 950 Concept) op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldaan is. Zo niet volgt de uitsluiting.

· 45 reserves ontvangen de derde prijs enkel indien de getrokken winnaars niet in regel zijn met de gestelde voorwaarden voor deelname.

· 3 winnaars ontvangen de tweede prijs ( 3 Moto GP Experience in Jerez de La Frontera (Spanje) van 2020 voor 2 meerderjarigen (in totaal 6 Moto GP Experience)) op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldaan is. Zo niet volgt de uitsluiting.

· 9 reserves ontvangen de tweede prijs enkel indien de getrokken winnaars niet in regel zijn met de gestelde voorwaarden voor deelname.

· 1 winnaar ontvangt de eerste prijs ( 1 Ducati-motor, Hypermotard-model van 950 cc met speciale kleurstelling die een replica is van de Hypermotard 950 Concept die werd gepresenteerd op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 ) op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldaan is. Zo niet volgt de uitsluiting.

· 3 reserves ontvangen de eerste prijs enkel indien de getrokken winnaar niet in regel is met de gestelde voorwaarden voor deelname.

De trekking vindt plaats in aanwezigheid van een notaris of de verantwoordelijke voor het behartigen van de consument en het vertrouwen van de burgers op basis van betrouwbare en niet betwistbare gegevens, namelijk uit alle volgens de regels ingeschreven gebruikers die aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldoen. 

De onderneming Vivaevents is belast met het correcte beheer van de gegevens van de deelnemers. Deze onderneming zal van de promotende rechtspersoon een Excel-bestand ontvangen met daarin de gegevens van de deelnemers nadat de termijn van de wedstrijd is afgelopen en de promotende rechtspersoon gecontroleerd heeft dat de door de gebruikers als bewijs van eigendom geüploade kentekenbewijzen correct zijn en overeenkomen. Nadat de resultaten van de controle door de promotende rechtspersoon gekend zijn, voert Vivaevents op het voornoemde Excel-bestand de volgende wijzigingen uit: de namen van gebruikers die meer dan een kentekenbewijs hebben geüpload worden vermenigvuldigd met het aantal documenten dat ze hebben geüpload zodat ze meer kans maken om te winnen (zoals beter beschreven in de paragraaf Accepteren en leveren van de prijzen). Zodra het Excel-bestand volgens de hierboven beschreven procedure is opgesteld, wordt het document ter beschikking gesteld van een functionaris van de Kamer van Koophandel van Bologna, die zal overgaan tot de loterij van de namen: er zullen urnen worden opgesteld met daarin papiertjes die op eenzelfde manier zijn gevouwen en genummerd zijn van 0 tot en met 9. Het aantal urnen zal worden bepaald op basis van het uiteindelijke totale aantal deelnemers (het eerste getrokken nummer, bijvoorbeeld, zal voor het cijfer van het duizendtal staan, het tweede voor het honderdtal enz.) om het mogelijk te maken een getal aan te vormen dat overeenkomt met een van de gebruikers en zo elke winnaar aan te duiden. De onderneming Vivaevents verzekert dat dit analoge systeem voor een volledig willekeurige trekking zorgt, uitgevoerd door de voornoemde functionaris. In aanwezigheid van de notaris of de verantwoordelijke voor het behartigen van de consument en het vertrouwen van de burgers of zijn of haar afgevaardigde van de Kamer van Koophandel van Bologna wordt er overgegaan tot de trekking van een nummer dat overeenkomt met de naam in de lijst met dat getrokken nummer. Zo wordt een winnaar of worden winnaars van de wedstrijd bepaald, aan wie de respectieve prijzen volgens de eerder vermelde procedure worden toegewezen. 

Zoals aangegeven, is elke gebruiker even vaak aanwezig in het bestand voor de trekking als het aantal kentekenbewijzen op zijn of haar naam.

De winnaar/winnaars ontvangen hun prijs niet diezelfde dag, ze worden nadien echter gecontacteerd door de leidinggevenden van de promotende rechtspersoon in verband met de verzending van de prijs.

Accepteren en leveren van de prijzen

Het accepteren en het leveren van de prijzen aan de individuele winnaars met de in de vorige paragraaf beschreven voorwaarden zullen volgens de volgende procedure verlopen:

1. de promotende rechtspersoon zal de resultaten van de trekking binnen 15 werkdagen na de trekking communiceren via publicatie op de website www.ducati.com. De promotende rechtspersoon kan er verder onweerlegbaar voor kiezen de resultaten te communiceren aan de individuele getrokken winnaars via e-mail of per telefoon met behulp van het e-mailadres/telefoonnummer dat werd opgegeven bij de registratie op het online MyDucati-platform. De promotende rechtspersoon zal in de communicatie aan de individuele getrokken winnaars op dat moment melden dat de winnaar hem bij de bevestiging van het accepteren ook moet aangeven aan welke naam van een eventuele derde partij de winnaars zijn toegewezen prijs wil afstaan, binnen de in het volgende punt beschreven tijdspanne en bepalingen;

2. elke getrokken winnaar moet de toegewezen prijs schriftelijk en binnen de volgende tijdspanne accepteren met een e-mail aan het e-mailadres contact_us@ducati.com met als onderwerp “Join Ducati”, zoniet vervalt de toewijzing: 

o 30 kalenderdagen vanaf de publicatie van de resultaten op de kanalen die beschreven zijn in punt 1 voor de tweede prijs (3 Moto GP Experience in het Spaanse Jerez de La Frontera in 2020 voor 2 meerderjarigen - 6 Moto GP Experience in totaal)

o 60 kalenderdagen vanaf de voornoemde publicatie voor alle andere prijzen

o Indien de winnaar - zoals in het vorige punt is aangegeven - van plan is de prijs aan derden af te staan, moet de betrokkene binnen de hierboven aangegeven termijnen aan de promotende rechtspersoon laten weten wie de betrokken prijs zal ontvangen, m.a.w. diens volledige naam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer zodat de promotende rechtspersoon de bijbehorende bevestiging van het accepteren van de prijs kan controleren binnen dezelfde bepalingen die gesteld zijn voor de oorspronkelijke winnaar.

3. De promotende rechtspersoon brengt de betrokkenen binnen 30 werkdagen vanaf ontvangst van elk e-mailbericht van aanvaarding zoals beschreven in punt 2 of 3 op de hoogte van de leveringsprocedure van de prijs. De communicatie zal schriftelijk verlopen via e-mail en/of per telefoon met behulp van het e-mailadres/telefoonnummer dat door de betrokkenen werd opgegeven bij de registratie op het online MyDucati-platform.

Indien het accepteren van de prijs na de communicatie van de promotende rechtspersoon, afhankelijk van het geval, niet plaatsvindt binnen de termijnen beschreven in punt 2, dan verliest de getrokken winnaar elk recht op de prijs en de niet-geaccepteerde prijs zal worden overgedragen aan de gekozen ONLUS. 

De prijzen worden ook als niet-geaccepteerd beschouwd indien het voor de promotende rechtspersoon onmogelijk is gebleken om de winnaar te bereiken via de gegevens die de winnaar bij het inschrijven voor de wedstrijd heeft opgegeven. In dat geval verliest de winnaar elk recht op de prijs en de prijs zal worden overgedragen aan de gekozen ONLUS.

De winnaar is als enige verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar inbox van de elektronische post, met in het bijzonder wat het volgende betreft:

- het lezen van de eventuele e-mail over het winnen, verstuurd door de promotende rechtspersoon;

- het nemen van veiligheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat andere niet-bevoegde personen geen toegang hebben tot zijn of haar inbox.

De promotende onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de ontvangst van de e-mail over de winst op welke manier dan ook wordt verhinderd (spam, blacklist enz.).

De effectieve levering zal vervolgens rechtstreeks door de leidinggevenden van de promotende rechtspersoon aan de respectieve, hierboven beschreven winnaars worden gecommuniceerd. Wat het leveren van de eerste prijs in het bijzonder betreft, zal de motorfiets worden geleverd via de dealer die zich het dichtst bij de winnaar bevindt, uitgezonderd dealers in de landen die zijn uitgesloten van deze wedstrijd: Macau, Nepal, Nieuw Caledonië, Pakistan, China, Taiwan, Korea, Thailand, India, Maleisië, Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Hongkong, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Japan en Brazilië. De kosten van de registratie en het rijklaar maken zijn ten laste van de winnaar zelf, net als eventuele douanerechten.

Openbaar maken van de wedstrijd

Het reglement van de wedstrijd staat op de site www.ducati.com, waar het kan worden geraadpleegd. De promotie van de wedstrijd gebeurt zowel via het hierboven aangegeven kanaal als via andere kanalen zoals bijvoorbeeld sociale media, e-mail, per telefoon en via sms.

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens van de deelnemers worden in een voor algemeen gebruik gestructureerd formaat (xls) uit het CRM-systeem van Ducati gehaald voor het verwerken en het selecteren van de winnaars conform de privacy-informatie van Privacy di Ducati Motor Holding Spa, die raadpleegbaar is op de site: https://www.ducati.com/it/it/home/privacy. 

Bij deelname aan de wedstrijd worden je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden van deze wedstrijd van Ducati Motor Holding S.p.A. verwerkt.

De gedelegeerde onderneming VIVAEVENTS, door de promotende onderneming benoemd tot “Verwerker” volgens art. 28 van de AVG, zal uitsluitend voor de doeleinden in verband met het verloop van de wedstrijd toegang hebben tot de gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd en binnen de bepalingen beschreven in de paragraaf Trekking en toewijzing van de prijzen.

Wijzigingen

Eender welke wijziging of aanvulling die door de onderneming Ducati Motor Holding S.p.A. mits melding aan het Italiaans Ministerie voor Economische Ontwikkeling op dit reglement moet worden aangebracht, zal aan de betrokkenen worden gecommuniceerd via een passende aankondiging die zal worden gepubliceerd op de website www.ducati.com .

De eventuele wijzigingen zullen sowieso geen schending betekenen van de rechten van de deelnemers aan de wedstrijd.

Verklaring

Deelname aan de wedstrijd is gratis op de gebruikelijke verbindingskosten na, die afhangen van de configuratie van de gebruikte computer en het contract voor de verbinding dat de gebruiker heeft afgesloten.

Er wordt verduidelijkt dat er enkel in de aangegeven periode gebruik kan worden gemaakt van de tweede prijs (3 Moto GP Experience in het Spaanse Jerez de La Frontera in 2020 voor 2 meerderjarigen - 6 Moto GP Experience in totaal) en de begeleider van de winnaar moet verplicht meerderjarig zijn.

De borgsom ter waarde van 100% van het bedrag van de te winnen prijzen is, conform art. 7 van het Italiaanse Presidentieel Besluit 430/2001 is overgemaakt aan de STAATSSCHATKIST VAN BOLOGNA per overschrijving, ter behartiging van de rechten van de deelnemers.

In geval van - plotse én oncontroleerbare - onbeschikbaarheid van de prijzen behoudt de onderneming zich het recht om de prijzen te vervangen door andere van dezelfde aard en met een gelijke of grotere waarde en zo mogelijk met gelijkaardige eigenschappen.

De promotende onderneming is niet van plan een beroep te doen op de bevoegdheid voor terugvordering die is erkend door art. 30 van Italiaanse Presidentieel Besluit nr. 600 van 29 september 1973. De promotende onderneming neemt de belastingen dus op zich en verklaart bovendien de btw aftrekbaar te maken en in het geval dit niet mogelijk is, zal ze de vervangende belasting van 20% overschrijven.

De promotende onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van gemiste bezorging van de mededeling van winst doordat de winnaar via de telefoon een foutief adres of foute persoonsgegevens heeft doorgegeven. Verder aanvaardt de promotende onderneming geen verantwoordelijkheid in geval van veranderingen van het adres van de deelnemer die niet volgens de juiste gestelde bepalingen aan de promotor zijn gemeld.

Gebruikers hebben geen recht op een gewonnen prijs als ze volgens het onbetwistbare oordeel van de promotende onderneming of door de onderneming aangewezen derden, gewonnen hebben via middelen die verdacht, frauduleus of in overtreding met het normale verloop van het initiatief worden geacht. De promotende onderneming of door de onderneming aangewezen derden behouden zich het recht om, binnen de bepalingen die zij het meest geschikt achten en overeenkomstig de geldende wetgeving, elk initiatief dat bedoeld is om het uitgewerkte systeem te omzeilen, te beperken en tegen te houden.

De promotende onderneming verklaart de beschikbaarheid van de prijzen voor de rechthebbenden te garanderen binnen 180 dagen vanaf de datum van toewijzing.

Deze wedstrijd verloopt conform Italiaans Presidentieel Besluit nr. 430 van 26 oktober 2001 en volgende de instructies in de Italiaanse ministeriële circulaire nr. 1/AMTC van 28 maart 2002 van het Italiaans Ministerie voor Productieve Activiteiten.