Service and Maintenance
Dealer network
Services
Factory Ever Red

DESMO OWNERS CLUB SGN

FLDC Port, A5 Street, Hamlet 5, Tan Thuan Dong Ward, District 7,70000,Ho chi minh city,(VN)
Associated Dealer

Ducati Sài Gòn2 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District HO CHI MINH CITY (VN)
(0028) 3847 6688

Staff

PresidentYak Wui BongVice presidentThe Phu DinhSecretaryThanh Khang Nguyen

Information

Year of foundation2020Members99

D.O.C là từ viết tắt của Desmo Owners Club, là Câu lạc bộ chính thức của Ducati toàn cầu tại Ý với sự hỗ trợ đầy đủ của đại lý địa phương (Ducati Vietnam). DOCSGN của chúng ta được mở ra cho tất cả chủ sở hữu Ducati tại Sài Gòn. Ý tưởng là có một Câu lạc bộ chính thức của riêng chúng ta và cố gắng xây dựng sân chơi cộng với lợi ích cho tất cả các thành viên tham gia.