Veligheids- en update-campagnes

Via deze sectie kunt u controleren of er updates beschikbaar of nodig zijn voor uw motor. De veiligheidscampagnes zijn verplicht en urgent, terwijl de updates bij het eerste bezoek aan uw dealer kunnen worden uitgevoerd.

Voer het VIN van uw motor in om te controleren of de veiligheids- en/of update-campagnes van toepassing zijn op uw motor.

Indien dit het geval is, neem dan contact op met uw dealer en maak een afspraak.

Het VIN (voertuigidentificatienummer) is een unieke code van 17 alfanumerieke tekens die uw motor identificeert. U kunt dit nummer vinden op het kentekenbewijs van uw voertuig of rechtstreeks op de motor zelf.